Apurahat

Ulkomailla tapahtuvan tutkimusjakson rahoittamiseen tarkoitettuihin apurahoihin on vuosittain käytettävissä 450.000 euroa. Myönnettävä summa mitoitetaan ensisijassa kattamaan 6-12 kuukauden yhtäjaksoisen tutkijavierailun aiheuttamat lisäkustannukset, kuten matka-, muutto- ja asumiskustannukset sekä lasten koulumaksut ja vakuutukset. Myös elinkustannuksien kattamiseen tarkoitettu työskentelyapuraha voi sisältyä summaan, jos hakijalla ei ole muuta toimeentuloa turvaavaa rahoitusta kuten esimerkiksi vierailukohteen tai suomalaisen työnantajan maksama palkka. Hakijan esittämä kustannusarvio otetaan huomioon, mutta apuraha voidaan myöntää haettua pienempänä. Myönnettävä apuraha voi olla enintään 50.000 euroa.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen- eikä arkkitehtuurin tutkimukseen. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Hakuohjeet

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti sivun alalaidasta löytyvästä ’Luo uusi hakemus’ linkistä.

Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelman lisäksi yhdelle sivulle koottu hankekuvaus, jossa hakija perustelee vierailunsa tärkeyden sekä omasta että tutkimuksen näkökulmasta. Koko liiteaineiston laajuus tulostettuna ei saa ylittää kymmentä sivua. Suosittelija liittää suosituksen suoraan hakemukseen sähköisesti eikä sitä ei lasketa liiteaineistoon.

Apurahan maksamisen edellytyksenä on vastaanottavan tutkimuslaitoksen tai yliopiston kutsu- tai hyväksymiskirje. Apurahahakemus tulee lähettää liitteineen viimeistään kello 23.59 hakuajan viimeisenä päivänä. Lausunnonantajan tulee toimittaa lausunto saamansa linkin kautta 7 päivän sisällä hakuajan päättymisestä.

Hakemuksen täyttöohjeet

Liitteet 1-4 (hankekuvaus, tutkimussuunnitelma, lyhyt CV ja tutkintotodistus) ovat pakollisia. Lisäksi hakijan tulee pyytää suositusta hakujärjestelmän kautta sähköisesti.

CV:n pituus on korkeintaan kolme sivua.

Kutsukirje on suositeltava, mutta ei pakollinen vielä tässä vaiheessa. Jos hakijalle myönnetään rahoitus, maksatus tapahtuu vasta sen jälkeen, kun rahoittaja on saanut varmistuksen vastaanottavasta paikasta.

Luo uusi hakemus