Säätiöt

Tekniikan ja kaupan säätiöiden tutkijavaihto on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston, Nokia Foundationin ja KAUTE-säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Walter Ahlstömin säätiö

Vuonna 1875 syntynyt Walter Ahlström toimi A. Ahlström Oy:n pääjohtajana vuosina 1907-1931. Tuolloin yhtiö toimi pääosin metsäteollisuusyrityksenä, joka keskittyi hyödyntämään Suomen metsä- ja muita luonnonvaroja.

Walter Ahlström ymmärsi varhain tutkimus- ja kehitystyön merkityksen maamme teollisuuden kilpailukyvylle. Hän perusti Walter Ahlströmin säätiön vuonna 1926. Sen tehtäväksi tuli tukea nuorten diplomi-insinöörien jatkokoulutusta. Säätiö on vuodesta 1926 vuosittain jakanut apurahoja nuorille akateemisen loppututkinnon suorittaneille taitajille. Walter Ahlströmin säätiön tarkoituksena on tukea tiedettä puunjalostusteollisuuden, sähkötekniikan, voimatalouden ja metalliteollisuuden aloilla. Viime vuosina tämä toiminta on keskittynyt tukemaan väitöskirjatöitä ja matka-apurahojen jakamiseen kansainvälisiin tutkijakokouksiin sekä tutkijavierailuihin kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa.

Lue lisää säätiöstä

KAUTE-säätiö

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön KAUTE-säätiön perustivat Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund SEFE ry ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys TTEY ry vuonna 1956. KAUTE-säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa, opetusta ja opiskelua. Tavoitteitaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja tutkimukseen ja jatko-opintoihin. Pääosa KAUTE-säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan erikoisrahastoista, joita ovat perustaneet sellaiset yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt, jotka ovat halunneet tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa.

Lue lisää säätiöstä

Liikesivistysrahasto

Joukko valistuneita liikemiehiä päätti vuoden 1919 marraskuussa korkeamman kaupallisen sivistyksen turvaamiseksi perustaa Suomalaisen Liikesivistysrahaston. Rahaston perustamiskirja allekirjoitettiin tammikuussa 1920, jolloin myös valtakunnallinen varainhankinta käynnistyi. Nykyisin Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksellä on runsas tuhat henkilöjäsentä sekä 230 nimikko- tai muuta erikoisrahastoa. Testamentti-, merkkipäivä- ja muista lahjoituksista muodostuneen pääoman tuotoista rahasto myöntää vuosittain noin 3,5 miljoonaa euroa apurahoja kauppatieteelliseen tutkimustyöhön sekä alan tutkimus- ja koulutusedellytysten parantamiseen. Yli puolet apurahoista myönnetään lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista.

Lue lisää säätiöstä

Nokia Foundation

Nokia Oyj:n aloitteesta elokuussa 1995 perustettu Nokia-säätiö edistää ja tukee tieteellistä kehitystä ja koulutusta Suomessa tieto- ja tietoliikennetekniikan aloilla.

Tavoitteensa saavuttamiseksi säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja. Säätiön hallitukseen kuuluu edustajia sekä suomalaisista yliopistoista että Nokiasta.

Lue lisää säätiöstä