Säätiöt

Tekniikan ja kaupan säätiöiden tutkijavaihto on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Walter Ahlstömin säätiö

logo_1Walter Ahlström syntyi vuonna 1875. Hän toimi A. Ahlström Oy:n pääjohtajana vuosina 1907-1931. Yhtiö toimi silloin pääasiallisesti metsäteollisuusyrityksenä, joka keskittyi hyödyntämään Suomen metsä- ja muita luonnonvaroja.

Walter Ahlström ymmärsi varhain tutkimus- ja kehitystyön merkityksen maamme teollisuuden kilpailukyvylle. Hän perusti Walter Ahlströmin säätiön vuonna 1926. Sen tehtäväksi tuli tukea nuorten diplomi-insinöörien jatkokoulutusta. Säätiö on vuodesta 1926 vuosittain jakanut apurahoja nuorille akateemisen loppututkinnon suorittaneille taitajille. Walter Ahlströmin säätiön tarkoituksena on tukea tiedett puunjalostusteollisuuden, sähkötekniikan, voimatalouden ja metalliteollisuuden aloilla. Viime vuosina tämä toiminta on keskittynyt tukemaan väitöskirjatöitä ja matka-apurahojen jakamiseen kansainvälisiin tutkijakokouksiin sekä tutkijavierailuihin kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa.

KAUTE-säätiö

logo_1Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön KAUTEn perustivat Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund SEFE ry ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys TTEY ry vuonna 1956. KAUTE-säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa, opetusta ja opiskelua. Tavoitteitaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja tutkimukseen ja jatko-opintoihin. Pääosa KAUTE-säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan erikoisrahastoista, joita ovat perustaneet sellaiset yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt, jotka ovat halunneet tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa.

Liikesivistysrahasto

logo_1Joukko valistuneita liikemiehiä päätti vuoden 1919 marraskuussa korkeamman kaupallisen sivistyksen turvaamiseksi perustaa Suomalaisen Liikesivistysrahaston. Rahaston perustamiskirja allekirjoitettiin tammikuussa 1920, jolloin myös valtakunnallinen varainhankinta käynnistyi. Nykyisin Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksellä on runsas tuhat henkilöjäsentä sekä 230 nimikko- tai muuta erikoisrahastoa. Testamentti-, merkkipäivä- ja muista lahjoituksista muodostuneen pääoman tuotoista rahasto myöntää vuosittain noin 3,5 miljoonaa euroa apurahoja kauppatieteelliseen tutkimustyöhön sekä alan tutkimus- ja koulutusedellytysten parantamiseen. Yli puolet apurahoista myönnetään lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista.